Untitled Document
   
 
 
   
   
派遣公司与用人单位深入洽谈并详细了解具体需求后,探讨并制订派遣方案。
新录用员工实行派遣制
       
    用人单位已有人员需转为派遣制时(重新建立劳动关系后继续服务于原机构):


       
    用人单位需要做哪些工作?

1. 双方协商签订《派遣协议》;
2. 向员工详细介绍派遣模式(由本公司招聘的由我们负责介绍);
3. 了解员工基本情况,并填写《员工基本情况登记表》(本公司提供)。

       
Untitled Document

| 首页 | 关于派遣 | 业务流程 | 成本核算 | 派遣天地 | 雇员之家 | 公司介绍 |

地址:北京市东城区安定门外大街181号四层  北京五湖四海人力资源有限公司 电话:64401398 传真:64400220